Fy Estyniadau Gwallt Naturiol

EPEDIMIC DWR RICE

Rhannu ar facebook
Rhannu ar twitter
Rhannu ar linkedin
EPEDIMIC DWR RICE

Beth yw dŵr reis?

Dŵr reis, wrth gwrs, yw'r dŵr â starts sy'n weddill ar ôl i reis gael ei goginio neu ei adael i socian. Credir ei fod yn gwneud y gwallt yn llyfn ac yn sgleiniog, yn ogystal â'i helpu i dyfu'n gyflymach. Dewch ar nefoedd neu beth sydd heb reis yn eu pantri….

Sut i wneud dŵr reis?

Y dull mwydo yw sut rydw i'n gwneud fy nŵr reis, felly dyma beth rydw i'n ei wneud.

 • cymerwch gwpanaid o reis heb ei goginio
 • rinsiwch yn drylwyr
 • rhowch reis mewn powlen gyda 2/3 cwpan o ddŵr
 • gadael i socian am 30 munud (dwi'n eplesu am 2 ddiwrnod) byddaf yn siarad am eplesu ychydig yn ddiweddarach

straeniwch y dŵr reis i mewn i botel chwistrellu glân

Dŵr Reis wedi'i eplesu.. gochelwch rhag DROWG

I eplesu dŵr reis, dilynwch gamau 1-4 o'r dull mwydo. Cyn straenio, rwy'n gadael y dŵr reis i sefyll tymheredd yr ystafell am 2 ddiwrnod, sy'n caniatáu iddo eplesu. Hidlwch y dŵr reis i bowlen lân cyn ei ddefnyddio. (Ie, merched mae'n arogli mor drewllyd ... ond gallaf ddelio â'r drewdod oherwydd mae fy ngwallt wedi elwa o'i ddefnyddio. Nawr, yn fy marn i, mae'r nwyddau anhygoel i gyd yn gallu casglu pan fyddwch chi'n caniatáu iddo eplesu yn erbyn y rhai arferol yn unig dŵr reis ... ond ar bob cyfrif gallwch chi ei wneud y naill ffordd neu'r llall.

Wrth siarad am fudd-daliadau…

Credir bod dŵr reis yn cynnwys llawer o'r Fitaminau a mwynau sydd mewn reis. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • asidau amino
 • Fitaminau B
 • fitamin E
 • mwynau
 • Gwrthocsidyddion

Felly rwy'n golygu ei bod yn werth rhoi cynnig arni, mae'r rhai sy'n defnyddio dŵr reis ar gyfer gwallt yn ei gredu:

 • detangles y gwallt
 • yn gwneud gwallt yn llyfnach
 • yn cynyddu disgleirio gwallt
 • yn gwneud gwallt yn gryfach
 • yn helpu gwallt i dyfu'n hir

 

STAFF MNHE

STAFF MNHE

Gadewch Ailchwarae

Cert siopa
Cael 20% i ffwrdd gyda chod cwpon "20off"