Fy Estyniadau Gwallt Naturiol

Cyfuno Clipiau Gwallt Naturiol â Gwallt Kinky Curly 4A, 4B a 4C

Rhannu ar facebook
Rhannu ar twitter
Rhannu ar linkedin
Gwallt Naturiol Clip-Ins: 4A, 4B, 4C Gwallt | Afro Kinky Curly

Mae gan clip-ins hyblygrwydd arddull sydd wedi dod yn hype yn y gymdeithas fodern. Byddwch yn rhyfeddu o wybod bod estyniadau gwallt yn dyddio mor bell yn ôl i'r oesoedd canol lle'r oedd yr Eifftiaid yn eu gwisgo. Roedd yr estyniadau hynny naill ai wedi'u gwneud o wallt dynol neu wlân dafad wedi'i liwio â chŵyr gwenyn a resin. Mae holl wigiau ac estyniadau'r oes a fu wedi paratoi'r ffordd ar gyfer yr estyniadau gwallt modern lle mae pob math o wallt wedi'i gynnwys ac amrywiaeth yn doreithiog. Mae twf symudiad gwallt naturiol wedi gwneud y estyniadau gwallt coily clip-in poblogaidd i ferched sydd eisiau gwead corff naturiol. Rhowch y diogelwch yn gyntaf bob amser cyn i chi fynd am ddewis clip-ins. Peidiwch â gadael i unrhyw steilio gwallt artiffisial ddioddefaint i'ch gwallt naturiol.

arddull

 Mae galw mawr am estyniadau gwallt ac mae'r her i estyniadau cyflenwad yn cynyddu'n uchel ac yn uchel. Efallai nad ydych chi wedi arfer â chlipio i mewn neu'n gyfarwydd â gwallt ac efallai eich bod chi'n dweud wrthych chi'ch hun, “Sut i steilio fy nghlip-ins cyrliog yn fy ngwallt naturiol?” Mae'n eithaf amlwg y gallai cymysgu clipiau gyda'ch gwallt fod yn heriol ond gyda chymorth rhai awgrymiadau, byddwch chi'n gallu eu cyfuno â'ch gwead eich hun. Gadewch i ni fynd i mewn i astudiaeth fanwl a fydd yn gwneud hynny'n hawdd i chi.

Gwybod Gwead Eich Gwallt 

   Mae'n bwysig iawn gwybod gwead eich gwallt fel y gallwch ddod o hyd i'r estyniad cywir a fydd yn cyd-fynd â'ch anghenion. Efallai y byddwch chi'n synnu o wybod mai'r prif ddryswch yw dewis y gwead cywiro. Os byddwch chi'n dod o hyd i'r gwead cywir, bydd y broses gymysgu'n llawer haws. Os yw'ch gwallt yn disgyn yn y grŵp gwallt 4C yna darganfyddwch clip-ins sy'n addas ar gyfer y gwead hwn. Bydd hynny'n gwella harddwch naturiol eich gwallt trwy ychwanegu cyfaint a hyd ychwanegol ato. Mae Afro kinky wedi'i gynllunio ar gyfer mathau o wallt 4c a geir ar ferched du naturiol, fe welwch linynnau trwchus wedi'u pacio i gyd gyda'i gilydd mewn patrwm z gyda llewyrch isel mân. Mae pob un o'r setiau hynny'n cael eu gwneud gan beiriant a'u profi'n egnïol i sicrhau gwydnwch a chyflawnder. Gyda band elastig a chlipiau wedi'u blaenio â silicon, bydd hefyd yn sicrhau lleoliad diogel. Trwy ddefnyddio estyniadau gwallt cyrliog afro kinky gallwch drawsnewid golwg eich gwallt 4C naturiol mewn dim ond 15 munud.

Troi Eich Gadael Allan 

https://www.youtube.com/embed/k2cupVkOoqk It is recommended to intertwining your leave out or using kinky twist human hair extensions because it’s easier for the hair to get blended. If you are using a kinkier texture make double sure that ends of the hairdo do not stick away from the extension. You may consider applying a hair gel because that will be useful in the twisting process of smoothing the ends down.

Ceisio gyda Dwy Llinyn Twist 

https://www.youtube.com/embed/ocdatlIuwr0 There is another option to think of if you are blending short hair with long natural hair clip-ins. During the installation of the extension, twist two strands of your hair with the clip-ins. This method will help your extension and your hair to have a similar pattern at a takedown, that is, when you will unravel or untwist them.Doing Bantu knots, you can flat twist the leave out and taking the aid of perm rods in curling the leave out, could be another option for creating curls and kinks that will match your natural extension and helps to blend.

Os bydd y rhain i gyd yn methu -

Gallwch chi gymryd sgarff satin neu sidan bert i glymu rhan flaen eich pen a fydd yn cuddio'ch seibiant. Bydd y sgarff yn edrych fel affeithiwr gwallt hardd a chwaethus. Gallwch hyd yn oed ddefnyddio cau cyfatebol gyda'ch estyniad ac ni fydd gennych unrhyw boeni am asio. Cyfuno fel rhan o'r gosodiad yw un o'r problemau cynnal a chadw anoddaf gydag estyniadau. Am y rheswm hwnnw, mae llawer o bobl yn dewis wigiau, gwnïo agos llawn, neu beidio â'u gwisgo o gwbl. Gan fod y galw bob amser yn uchel, mae brandiau hefyd yn dod o hyd i ffyrdd hawdd o siglo merched heb unrhyw ymdrech. Gallwch wisgo clip-ins ar Nos Galan neu Diolchgarwch a byddwch yn cuddio'ch cuddfan yn deg. Efallai y byddwch chi'n osgoi'r broblem asio oherwydd eich bod chi'n ofni y gallai edrych yn ddrwg ond gyda'r canllawiau uchod, gallwch chi wneud byd o wahaniaeth. Does dim ots os ydych wedi ymlacio clip-ins cyrliog kinky neu rai kinky.

Dyma gam wrth gam ar Blendio Gwallt Naturiol Clip Ins

 Efallai mai'r rheswm mwyaf cyffrous dros wisgo clipiau gwallt naturiol yw'r amlochredd steilio. Mae'r manteision yn niferus, p'un a ydych chi'n gwisgo'r clip-ins i gyflawni puffs llawn, neu'n gwisgo bangs byr heb fyrhau'ch gwallt, neu'n cyflawni lliwiau ac uchafbwyntiau heb unrhyw niwed i'ch gwallt.

  •  

Cam 1 -

Golchwch eich gwallt 4c a'i gyflyru'n ddwfn. Gwnewch yr arfer o dynnu'r tro gwastad i lawr

Cam 2 -

Cymerwch y 3 clip o'r clip-ins a gwnewch ran yn y cefn. Nid oes angen i'ch rhannau cefn fod yn syth gan y byddant yn cael eu gorchuddio beth bynnag. Gwnewch osod y clip-ins gydag atodiadau hawdd.

Cam 3 -

Defnyddiwch eich bysedd yn fwy wrth wahanu'ch gwallt.

Cam 4 -

Defnyddiwch fwy o glipiau ac ailadroddwch yr un camau. Gan gymryd i ystyriaeth fod maint eich pen yn llai neu'n fwy byddwch yn gwybod pa faint o clip-ins y bydd eu hangen arnoch ar gyfer y gosodiad.

Cam 5 -

Y tro hwn dechreuwch weithio i'r ochr. Rhannwch eich gwallt ochr a gosodwch 2 ddarn clip-ins.

Cam 6 -

Symud tuag at ran flaen y pen a defnyddio 2 ddarn o clip-ins yno.

Cam 7 -

Chwaraewch yn ysgafn gyda'ch gwallt a gwnewch yn siŵr bod y clip-ins a'ch gwallt yn gorchuddio traw gwirioneddol y clip. Ewch i mewn gyda'r fflwffio a'r gosod i wneud i'r cyfuniad edrych yn fwy realistig â phosib.

Cam 8 -

Yn olaf, defnyddiwch eich bysedd i ddofi ymylon eich gwallt i edrych yn fwy naturiol.

Casgliad:

Gellir cymryd estyniad gwallt hefyd fel buddsoddiad nid yn unig mewn edrychiadau ond yn eich iechyd hefyd. Felly mae'n bwysig gwybod bod y clip-ins o'r ansawdd gorau wedi'u gwneud o wallt dynol gwirioneddol oherwydd mae ganddo'r llewyrch gorau ac nid yw'n sied nac yn clymu chwaith.

STAFF MNHE

STAFF MNHE

Gadewch Ailchwarae

Cert siopa
Cael 20% i ffwrdd gyda chod cwpon "20off"