Fy Estyniadau Gwallt Naturiol

BETH YW GWALLT YAKI

Rhannu ar facebook
Rhannu ar twitter
Rhannu ar linkedin
Beth Yw Gwallt Yaki | Yaki Bras neu Perm Kinky Syth?
Beth yw gwallt yaki ?" Yn syml, mae gwallt yaki yn rhoi opsiynau i ferched sy'n caru edrychiad eu gwallt naturiol, ond sydd hefyd am ei amddiffyn rhag gor-steilio. Gydag opsiynau syth neu gyrliog sy'n edrych yn realistig ar gael ym mhopeth o estyniadau clip-i-mewn i wigiau llawn, gall gwallt Yaki fod yn arddull amddiffynnol lawn neu bwysleisio harddwch eich gwallt naturiol.

Beth yw Gwallt Yaki?

 Mae gwallt Yaki yn fath o estyniad gwallt a wneir i edrych fel gwallt du naturiol. Mae'n ddewis gwych i'r rhai sy'n well ganddynt edrychiad mwy naturiol neu sydd am ychwanegu estyniadau i'w gwallt naturiol a fydd yn ymdoddi'n ddi-dor. Mae'n cael ei enw o iacod, anifail â gwallt hir, sidanaidd wedi'i strwythuro'n debyg iawn i wallt dynol, a ddefnyddiwyd i ddechrau i greu Gwallt pyrm Yaki.

Fodd bynnag, gan fod gan lawer o bobl alergedd i wallt iacod, nid yw bellach wedi'i wneud ohono. Nawr, gall gwallt yaki fod yn synthetig, remy, neu heb fod yn remy. Mae gwead gwallt yaki yn cael ei newid yn gemegol i fod yn unrhyw beth o wallt hamddenol, naturiol i wallt kinky torchog tynn. Gan fod gwallt Yaki mor debyg i wallt du naturiol, mae'n ddewis gwych i ferched sydd am newid pethau tra'n dal i gael golwg naturiol.

Beth yw Yaki Straight?

Mae yna ychydig o wahanol fathau o wallt syth yaki ar gael. Mae gan bob un olwg wahanol, ond mae pob un yn debyg i arddulliau y gallech chi eu cyflawni gyda gwallt naturiol.

Gwallt Silky Yaki

Mae gwallt yaki sidanaidd yn feddal, yn llyfn, ac mae ganddo lawer o ddisgleirio. Mae'n edrych fel gwallt du naturiol a gafodd ei ymlacio a'i smwddio'n fflat yn ddiweddar. 

Gwallt Yaki Syth

Mae gwallt yaki syth yn edrych fel gwallt du naturiol wedi'i ymlacio'n gemegol. Mae gan y math hwn olwg hamddenol a gwead mwy garw sy'n rhoi ychydig mwy o gyfaint iddo na gwallt yaki sidanaidd.

Gwallt Kinky Yaki

Am hyd yn oed mwy o gyfaint, rhowch gynnig ar wallt yaki kinky. Mae gan yr arddull hon donnau bach ac mae'n debyg i wallt naturiol aflonydd wedi'i steilio â haearn gwastad.

Sut i Cyrlio Gwallt Yaki

MNHE clip yaki mewn estyniadau gwallt yn 100% gwallt dynol, mae cyrlio nhw yn syml. Dewiswch haearn cyrlio gyda maint casgen a fydd yn cynhyrchu'r math cyrl rydych chi ei eisiau - bydd casgen lai yn rhoi cyrl tynnach i chi. Er enghraifft, mae tonnau traeth ar wallt hir angen maint casgen o tua 2″ i 3″. Gosodwch yr haearn cyrlio i wres canolig, dechreuwch gydag adran fach ger eich wyneb, a dechreuwch gyrlio'ch gwallt.

Cyrlio'r rhannau sydd agosaf at eich wyneb tuag allan a dal pob rhan o amgylch y gasgen yn ddigon hir i ddechrau teimlo'r gwres yn eich bysedd. I gael golwg naturiol, swmpus, cyfarwyddiadau cyrl am yn ail dros eich pen cyfan. Mae steilio gwallt synthetig â gwres yn gofyn am ychydig mwy o ofal a dylid ei wneud yn gynnil. Cyn cyrlio, chwistrellwch bob rhan yn ysgafn â dŵr i amddiffyn y gwallt. Daliwch y darn sy'n cael ei gyrlio o amgylch y gasgen nes ei fod yn stopio sïo neu'n ddigon hir i'w gael i ddal y cyrl - gwiriwch ef yn aml i wneud yn siŵr nad yw'n llosgi.

O beth mae Gwallt Dynol Yaki wedi'i Wneud?

Mae'r term "yaki" yn cyfeirio at wead yr estyniadau gwallt, nid y tarddiad. Fodd bynnag, gall gwallt dynol yaki fod yn wallt remy neu heb fod yn remy. Mae gwallt Remy yn cael ei dynnu o ben y rhoddwr ar groen y pen mewn cynffon wehyddu i sicrhau bod pob llinyn yn gorwedd gyda'r cwtiglau yn wynebu'r un ffordd. Dim ond un rhoddwr neu grŵp bach o roddwyr sy'n cymryd gwallt. Gan ei fod mor agos yn adlewyrchu teimlad gwallt sy'n tyfu'n naturiol o groen y pen, mae gwallt remy yn cael ei ystyried o'r ansawdd gorau. Mae gwallt nad yw'n remy, ar y llaw arall, hefyd wedi'i wneud o wallt dynol go iawn ond mae'n dod gan grŵp mwy o roddwyr. Gallai hefyd gynnwys llinynnau “syrthiedig” a gasglwyd o drimins neu frwshys gwallt. Gan fod y gwallt yn dod o wahanol ffynonellau, gall cwtiglau fod yn wynebu gwahanol gyfeiriadau, gan wneud y gwallt yn llai llyfn.

Beth yw Estyniadau Gwallt Yaki?

Gwallt syth kinky un o'r opsiynau mwyaf realistig edrych ar gyfer merched du. Gallwch ddod o hyd iddynt fel clip-ins, gwehyddu, neu hyd yn oed wigiau llawn - mae'r opsiynau'n ddiddiwedd. Fel y gwyddoch, gellir gwneud estyniadau gwallt yaki o unrhyw ddeunydd, ond mae pob un yn cael ei drin yn yr un modd. Mae'r broses hon yn defnyddio cemegau i gynhyrchu kinks bach neu donnau ym mhob llinyn i ddynwared golwg gwallt du naturiol.

Gan fod estyniadau gwallt Yaki yn edrych mor realistig, maen nhw'n ddewis amlbwrpas sy'n gweddu i anghenion llawer o wahanol fenywod. Gallai wig syth sidanaidd greu golwg noson ddramatig, tra bod gwehyddu gwallt yaki kinky sy'n edrych yn fwy naturiol wedi'i osod yn ôl yn ddigon ar gyfer gwisgo bob dydd. Gall hyd yn oed menywod â gwallt naturiol ddefnyddio estyniadau gwallt yaki i ychwanegu cyfaint neu hyd ychwanegol yn ddi-dor.

Gallai menyw â gwallt hamddenol, naturiol ychwanegu modfeddi at ei hyd gyda chlipiau gwallt yaki syth, neu gallai menyw sy'n siglo ei chyrlau naturiol greu updo ychwanegol swmpus gydag estyniadau gwallt yaki cyrliog kinky. Un o'r rhannau gorau am estyniadau gwallt yaki yw eu bod mor debyg i wallt naturiol y gwisgwr. Mae'r agwedd hon yn ei gwneud hi'n bosibl i fenywod gael gwallt sy'n edrych yn naturiol ond y gellir ei steilio'n aml hefyd heb achosi niwed parhaol i'w gwallt naturiol.

Beth yw Gwallt Syth Kinky?

Mae gwallt syth kinky yn debyg i wallt yaki kinky, ond mae'r gwallt yn cael ei drin â stêm yn lle cemegau i greu patrwm kinky cynnil gyda meddalwch coll. Mae'r effaith ganlyniadol yn debyg iawn i wallt du naturiol wedi'i haearnio'n fflat. Yn aml mae gan lawer o gynhyrchion gwallt syth kinky donnau tynn ger croen y pen sy'n pylu'n llinynnau syth ger y pennau i gael yr edrychiad mwyaf realistig posibl. Yna gellir steilio'r ceinciau naturiol hyn mewn unrhyw ffordd. Os yw estyniadau gwallt Yaki yn swnio fel y dewis iawn i chi, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein dewis enfawr yn My Natural Hair Extensions!

Rydym yn cynnig clip-ins syth kinky, bwndeliwigiau syth kinky, a gwallt crosio syth kinky. Cofrestrwch ar gyfer ein Clwb VIP i dderbyn arbedion ychwanegol a manteision eraill!

STAFF MNHE

STAFF MNHE

Gadewch Ailchwarae

Cert siopa
Cael 20% i ffwrdd gyda chod cwpon "20off"