Fy Estyniadau Gwallt Naturiol

Y Wigiau 4C Gorau Ar gyfer Gwallt Naturiol

Rhannu ar facebook
Rhannu ar twitter
Rhannu ar linkedin
Prynu 4C Wigiau | Wigiau Gwallt Naturiol Gorau ar gyfer Gwallt Math 4 2022
 

cynhyrchion gwallt cyrliog afro kinky

4C Wigiau

 

Pan fydd gan wigiau Gwallt affro-gwead, fe'u gelwir yn Math 4. Dyma'r gwead gwallt mwyaf bregus sy'n bodoli. Pan fydd gennych wig gwallt 4C, mae angen triniaeth ysgafn a mân drin.

  • Math 4A Bydd gan wigiau 4A ddiffiniad cyrl cryf a choiliau gwahanol. Gall edrychiad wig 4A fod yn fân ac wedi'i nyddu'n ysgafn neu'n wifrog gyda gwead fel edafedd cotwm meddal mân - pob llinyn gwallt. Er bod y don yn feddal ac yn rhydd, mae dwysedd y llinyn gwallt mewn wigiau Math 4A yn fwy trwchus. Mae hwn yn dal i gael ei ystyried yn wallt kinky.
  • Math 4B: Mae gwead wig 4b yn debyg i wead y wig Math 4A, ond mae ganddo ymddangosiad sythach a llai o gyrlau wedi'u diffinio mewn arddull. Mae hefyd yn cael ei ystyried yn arddull mwy tebyg i goil yn hytrach nag un cyrliog. Mae'r llinynnau ar wig gwallt Math 4B yn cael eu gwneud gyda mathau o wallt naturiol mewn golwg ac mae ychydig igam ogam yn nodwedd ddiffiniol.
  • Math 4C: Dyma'r steil gwallt sy'n cael ei gysylltu amlaf â gwehyddu Affro-kinky 4c. Ychydig iawn o ddiffiniad cyrl sydd ganddynt ac ymddangosiad wedi'i nyddu'n fân. Gall y wigiau hyn fynd yn sownd a rhaid eu cynnal a'u cadw'n rheolaidd.
  • Cynnal a Chadw wigiau kinky afro angen llaw ysgafn. Er mwyn cadw'r siafftiau gwallt yn eu lle a'r gyfaint yn gyson, mae angen i chi sicrhau eich bod yn defnyddio'r cynhyrchion gorau i'w golchi a'u storio'n ofalus.

Y Wigiau 4C Gorau ar gyfer Gwallt Naturiol 2

Wigiau Gwallt Kinky

Nid oes dim yn dweud bod brenhines America Affricanaidd falch yn debyg iawn i wigiau gwallt naturiol. Maent yn dod mewn amrywiaeth eang o hydoedd a chryfderau. P'un a ydych chi'n ychwanegu hanner wig neu gap llawn ar gyfer sylw cyflawn, mae wigiau gwallt kinky yn gwpwrdd dillad wig y mae'n rhaid ei gael na ddylai unrhyw fenyw fod hebddo.

Os ydych chi am ddangos golwg Affro lawn, rhowch gynnig ar wig gwallt kinky byrrach. Bydd hyn yn rhoi ychydig o ddawn a hwyl i'ch steil. Bydd yr effaith halo yn dorf-bleser bendant a fydd yn tynnu sylw pawb yn yr ystafell.

Gellir dewis wigiau cyrliog meddalach, hirach ar gyfer merched du hefyd mewn opsiynau cap llawn neu hanner wig. Bydd hyn yn rhoi golwg fwy rhamantus a soffistigedig i chi sy'n berffaith ar gyfer nosweithiau a nosweithiau hir, golau cannwyll. Os ydych chi eisiau arddull hyd yn oed yn fwy ysblennydd, ceisiwch wisgo wig gwallt kinky ychwanegol; bydd hyn yn gwneud i'ch pennau droi pan fyddwch chi'n cerdded yn yr ystafell.

Wigiau Gwallt Hanner A Llawn Naturiol

Rydyn ni'n gwybod pa mor drwm a phoeth y gall wig cap llawn fod yn yr haf. Am yr union reswm hwn y datblygwyd hanner wigiau ar gyfer merched o liw. Gellir eu gwisgo yn arddull y dywysoges gyda'ch gwallt presennol wedi'i dynnu'n ôl a'r hanner wig wedi'i glipio ymlaen i edrych fel ponytail trawiadol. Maent hefyd yn gyfeiliant perffaith i wallt sy'n tyfu allan ac sydd angen haen arall i gwblhau'r edrychiad.

Os ydych chi am fynd am steil gwallt mwy retro neu vintage, yr hanner wig yw'r ffordd ddelfrydol o gyflawni'r bwmp retro eiconig hwnnw ar frig y pen. Gall backcoming eich gwallt ddinistrio'r siafft gwallt a thynnu'r gwallt allan pan fydd yn rhaid i chi ei gynnal trwy'r dydd. Pan fyddwch chi'n defnyddio hanner wig, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud i gadw'ch bwmp retro yw clipio'r hanner wig ar goron eich pen a cherdded allan y drws.

Arddull Amddiffynnol 

Mae wigiau arddull amddiffynnol yn amddiffyn eich gwallt presennol ac yn ei atal rhag y traul dyddiol a all ei niweidio a gwneud i'r llinynnau ddisgyn allan. Maent yn dod mewn amrywiaeth eang o siapiau, hyd, ac arddulliau. Gellir hyd yn oed eu dewis mewn gwahanol liwiau gwallt os ydych chi'n teimlo'r hwyliau am newid. Gweler yr enghraifft hon o'r llac wigiau coily.

Gellir defnyddio unrhyw wig fel amddiffyniad i'ch gwallt, ond mae'r rhai gorau wedi'u crefftio'n arbennig i ffitio siâp croen y pen yn berffaith. Maent hefyd yn ysgafn ond yn edrych yn naturiol. Rhaid iddynt ganiatáu i groen y pen anadlu yn ogystal â chadw'r cyflenwad gwaed i lifo'n barhaus i groen y pen i hybu twf gwallt.

Wig Hanner Cyrliog

Nid oes gan bob menyw Affricanaidd-Americanaidd y math o ginc a chyrlau yn ei gwallt y mae'n hoffi ei wisgo ar rai achlysuron, a dyna pryd y gallwch chi ddefnyddio wig cyrliog i orchuddio'ch pen a rhoi golwg wahanol i chi. Maent yn dod mewn amrywiaeth o hyd ac arddulliau ac fel cap llawn neu ddewisiadau hanner wig. Dyma enghraifft wych o wigiau syth kinky sy'n edrych fel eich gwallt go iawn.

Y Wigiau 4C Gorau ar gyfer Gwallt Naturiol 4

Pan ddaw i wigiau gwallt naturiol 4c, rydych chi eisiau'r gwead sy'n edrych orau sy'n edrych yn berffaith i chi. Beth bynnag fo'r naws, ffasiwn, arddull, neu achlysur cymdeithasol, byddwch chi'n gallu ei fynegi'n well pan fydd gennych chi ar wig.

STAFF MNHE

STAFF MNHE

Gadewch Ailchwarae

Cert siopa
Cael 20% i ffwrdd gyda chod cwpon "20off"