Fy Estyniadau Gwallt Naturiol

Clip Ins Afro Kinky Curly

$120.00 - $195.00

Prynu 2 gael 1 AM DDIM: Ychwanegwch unrhyw 3 eitem i'r drol!
Glir

Y Clip Ins Affro Kinky Curly Gorau

Eisiau adfywio'ch steil wrth i chi neidio i'r flwyddyn newydd neu wneud addunedau newydd? Yn syndod, efallai mai'r cyfan sydd ei angen arnoch chi yw steil gwallt cyrliog kinky newydd. Er bod sawl peth i'w hadolygu am ymddangosiad personol, nid oes dim yn gwneud i ferched sefyll allan yn y dorf na throi pennau yn y strydoedd fel gwallt wedi'i wneud yn hyfryd. Mae'r ffaith y gall rhywun greu steiliau gwallt sy'n tynnu sylw gyda chlipiau gwallt tonnog neu gyrliog yn achubwr amserol i ferched sy'n chwilio am atebion gwallt cyflym a dibynadwy. Gyda chlipiau cyrliog afro kinky, mae'n bosibl ychwanegu hyd gwallt, cyfaint, neu addasu'r lliw heb niweidio gwead eich gwallt cyrliog kinky. Darllenwch ymlaen wrth i ni ddatgelu beth allwch chi ei gyflawni gyda'r estyniadau cyrliog hyn. Byddwn yn adolygu rhai o'r wefts cyrliog kinky y dylech eu hychwanegu at eich rhestr siopa nesaf.

Sut i Wneud Bangs gyda Affro Clip-ins

 

Gallwch hefyd rocio mewn bangs wedi'u gwneud â chlipiau cyrliog afro kinky. Mae'r estyniadau'n cynnwys wefts sy'n cymryd mwy o siâp “S” na siâp “Z”, sydd â chrebachu cyfartalog o tua 50 y cant, ac sy'n gweithio orau i bobl â gwallt math 4B/4C. Mae gwneud bangs gyda'r clipiau hyn yn debyg iawn i ddefnyddio estyniadau 4A.

 

Serch hynny, efallai y byddwch am gyd-olchi ac aer-sychu'r wefts i gael golwg fwy naturiol. Dechreuwch â gosod dwy ran o'ch gwallt ar wahân, gyda'r rhan leiaf yn y blaen. Y blaen yw lle rydych chi'n gosod eich Afro Kinky.

 

Gosodwch y clip gwallt yn raddol gyda gofal wrth sicrhau bod y clipiau'n aros yn gudd o'r golwg. Ar ôl gorchuddio'r adran gyfan, ewch ymlaen i faint yr estyniadau gyda phâr o siswrn. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gosod y clip cyrliog afro kinky o flaen drych i gael golwg ar beth bynnag rydych chi'n ei wneud a hefyd cywiro camgymeriadau pan fo angen.

Clip Hawdd i'w Gosod mewn Estyniadau Gwallt Afro

 

Mae gosod clipiau cyrliog afro kinky yn eich gwallt yn syml, ac ar ben hynny, nid oes angen offer na sgiliau arbennig arnoch. Y cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer gosodiad di-dor yw eich set clip-in, crib cynffon lygoden i wahanu'ch gwallt yn adrannau, a rhai bandiau rwber i ddal cynffonnau yn eu lle.

 

Yn gyntaf, gwahanwch ran 1 modfedd o'ch gwallt yng ngheg eich gwddf gan ddefnyddio'r crib cynffon-lygoden. Os yw'ch gwallt yn sidanaidd neu'n llyfn, crwybrwch sawl adran lle byddwch yn gosod y clip cyrliog afro kinky. Fel arall, gallwch chi wneud sawl ponytails gan ddefnyddio bandiau rwber. Bydd awgrymiadau'r ponytails yn dal y clip yn ei le yn gadarn.

 

Dewiswch un o'r wefts clip-ins a lleolwch y rhan gosod. Pwyswch ar agor pob clip ar eich weft wrth i chi osod y weft ar y darn a baratowyd neu dro. Nesaf, llithro'r claspiau yn agos at wraidd eich afro kinky, a'u cau. Dylech glywed a theimlo'r clipiau'n bachu; dyna pryd y gallwch fod yn sicr y bydd eich gwehoedd yn aros yn ddiogel yn eu lle.

 

Ailadroddwch y weithdrefn ar gyfer gweddill yr afro clip cyrliog kinky ins nes i chi gyrraedd eich steil targed tra'n sicrhau bod pob clip yn anweledig.

4A Gwallt

 

Os ydych chi'n chwilio am set gwallt dynol sy'n cynnig mwy o le ar gyfer ymestyn a steilio, bydd clip ins afro kinky cyrliog yn datrys eich penbleth. Mae gwead y wefts wedi'i bacio, er nad yw'n drwchus, mewn coiliau tynn ac yn cymryd siâp “S” nodedig. Mae'r estyniadau gwallt hyn yn clipio ar ffurf cyrliog a byddant yn asio'n ddelfrydol â'ch gwallt gweadog 4A, gan roi golwg berffaith i chi a'ch gadael yn edrych fel y gallwch wynebu'r byd gyda hyder heb ei ail.

 

Mae'r gwneuthurwyr yn gwneud y clip ins o wallt dynol gwyryfon Mongolia naturiol, ac maent ar gael mewn amrywiaeth o feintiau, gan gynnwys 12,16 a 18 modfedd. Mae'n anodd eu gwahaniaethu oddi wrth eich gwallt dynol cyrliog kinky, felly peidiwch â bod yn swil rhag blasu'ch steil gwallt newydd, boed wrth i ffrind neu deulu ymgynnull neu gerdded ar hyd traethau hyfryd Dalyan.

 

Gallwch greu bron unrhyw steil gwallt gyda'r clipiau cyrliog afro kinky yn amrywio o byns, bangs i wehyddion cyflym. Ar ben hynny, mae gosod y wefts yn eich gwallt yn rhyfeddol o hawdd ar wahân i gymryd ychydig o'ch amser ac egni. Codwch ran o'ch gwallt i ffwrdd, gosodwch y clipiau yn eu lle, a steiliwch eich gweau fel y dymunwch.

 

Mae'r caewyr yn diogelu'ch gweoedd i'ch gwallt â gafael cadarn heb niweidio croen y pen ac maent yn offer perffaith i atal eich estyniadau rhag cwympo i ffwrdd neu gael eu pigo allan yn hawdd ar y strydoedd.

 

Daw danfoniad ar gyfer y cynhyrchion hyn mewn ychydig ddyddiau busnes. Ar ben hynny, byddwch yn sicr y bydd ein tîm gwasanaeth cwsmeriaid yn mynd i'r afael â'ch pryderon a'ch ymholiadau yn foddhaol.

4B Gwallt

 

A oes rhaid iddo gymryd yr holl arian ac amser i sefyll allan yn y dorf? Nid gyda'r clipiau gwallt 4B i mewn. Mae gan y clipiau clipiau cyrliog afro kinky du naturiol hyn ddyluniad perffaith i gyd-fynd â'ch gwallt, ac nid oes ffordd well o ddechrau'r flwyddyn newydd gyda golwg newydd na gwisgo'r wefts hyn.

 

Os ydych chi wedi bod yn chwilio'n ddiflino am clipiau igam-ogam, dyma'ch gweddill. Mae patrwm cyrl yr estyniadau hyn yn cynnwys onglau miniog ac yn cymryd mwy o siâp “Z” na siâp “S”. Maent yn gyfforddus i'w gwisgo ac yn aros yn sefydlog ar y pen.

 

Mae'r estyniadau gwallt cyrliog yn clipio yn eich cyrliog kinky yn gadarn ac yn gyfforddus. Gwahanwch eich gwallt yn adrannau neu gynffonnau merlyn, llithro'r caewyr tebyg i grib i'w lle, a'u cau i sicrhau estyniad eich gwallt.

Mae'r clipiau afro kinky cyrliog hyn sy'n tynnu sylw yn caniatáu ichi addasu edrychiad eich gwallt a byddant yn asio'n ddi-dor â lliw a gwead eich gwallt cyrliog kinky. Er enghraifft, os ydych chi am ychwanegu hyd at eich gwallt, caewch yr estyniadau o dan eich gwallt a'u cymysgu i asio.

 

Cyfunwch y set weft berffaith hon â'n danfoniad cyflym, a byddwch yn deall pam mae gan ein cynnyrch a'n busnes adolygiadau cwsmeriaid rhagorol.

Clipiau Gwallt 4C Gorau sy'n Cyfuno ag Afro Kinky

 

Mae clip-ins 4C yn cynnwys coiliau mwy dwys ac maent mewn rhyw ffordd yn debyg i'r math 4B oherwydd eu tueddiad i ragdybio patrwm cyrl igam ogam. Bydd y clipiau gwallt hyn yn teimlo'n gyfforddus ar eich pen. Eithr, byddwch yn sicr yn caru y ffaith eu bod yn rhoi i chi digon o opsiynau o ran yr hyn y gallwch chi ei wneud â nhw. Gallwch eu smwddio, eu golchi, eu gwastatau a'u cyflyru heb iddynt fynd yn sownd.

 

Mae pob clip yn dal y weft yn gadarn yn ei le ac yn ddu i gyd-fynd â'ch gwallt dynol cyrliog kinky yn dda. Ar ben hynny, bydd yn anodd i bobl wahaniaethu rhwng eich cyrliog kinky a'r estyniadau gwallt dynol 100 y cant oni bai eich bod yn dweud wrthynt eu bod yn estyniadau. Heb os, byddwch wrth eich bodd â'r cysur a'r addfwynder o wisgo'r clipiau ins afro kinky cyrliog naturiol hyn.

  • Gweadau gwallt 4b a 4c.

Mae unrhyw adolygiad cwsmer ar gyfer y set hon yn datgelu'r cariad sydd gan brynwyr at y cynhyrchion hyn. Pam ddylech chi gael eich gadael allan felly?

  • Dysgwch fwy am wigiau gwallt 4c

 

Mae hefyd yn hawdd ei chlipio afro kinky, yn hawdd ei osod a'i dynnu allan. Ar ben hynny, maent yn anadlu, a gallwch eu defnyddio i ychwanegu cyfaint a hyd at eich gwallt dynol cyrliog kinky yn ogystal â chreu steiliau gwallt newydd. Gyda gofal priodol, gwnewch yn siŵr y gall eich estyniadau bara mwy na blwyddyn, yn wahanol i rai dewisiadau amgen sy'n mynd i mewn ar ôl ychydig ddyddiau o ddefnydd.

Casgliad

Mae Afro kinky ar gael mewn gwahanol ffurfiau, meintiau a phecynnu. Byddwch yn siwr i ddewis clip-mewn set estyniad gwallt sy'n cyfateb i wead eich clip gwallt naturiol i mewn ar gyfer cymysgu'n hawdd.

 

Rydyn ni'n gofalu am ein cwsmeriaid, a dyna pam rydyn ni'n awyddus i gyflenwi'n gyflym a chymorth rhagorol i gwsmeriaid i sicrhau bod ein cynnyrch yn eich cyrraedd chi'n gyflym ac mewn cyflwr crisp. Mae'r gofal a gymerwn yn esbonio pam mae ein cwsmeriaid yn adolygu ein cynnyrch gyda chariad di-ben-draw.

 

Ar ôl caffael yr estyniadau cyrliog kinky cywir ar gyfer eich gwallt, boed yn clip-ins cyrliog afro kinky neu weddill, ewch ymlaen i'w gosod neu eu defnyddio i wneud bangs gan ddefnyddio'r canllawiau a amlinellir yn yr erthygl. Gyda hynny, gallwch nawr gychwyn ar daith newydd hudolus.

lliw

Naturiol Du

deunydd

100% Gwallt Dynol

Maint

10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24"

Cert siopa
Cael 20% i ffwrdd gyda chod cwpon "20off"