Fy Estyniadau Gwallt Naturiol

Cau Afro kinky

$120.00 - $150.00

Prynu 2 gael 1 AM DDIM: Ychwanegwch unrhyw 3 eitem i'r drol!
Glir
SKU: N / A categori:

Y Cau Affro Kinky Gorau yn y Byd Eang

  • Wedi'i wneud gan ddefnyddio les Swistir gwydn.
  • Dwysedd canolig i isel (yn caniatáu ar gyfer gwahanu naturiol)
  • llewyrch canolig i isel
  • NID yw'r clymau yn cael eu cannu
  • 4 "x 4"
  • les brown golau/tanish
  • Remy (cwtiglau wedi'u halinio i'r un cyfeiriad)
  • Gellir torri, lliwio, lliwio, haearnio'n fflat, golchi, cyflyru, cannu a llawer mwy! YMWADIAD Gall cannu neu godi lliw newid / niweidio ei ansawdd. Gweler gweithiwr proffesiynol.

Unwaith y bydd eich ymylon neu wallt wedi torri i ffwrdd, mae'n anodd ei gael yn ôl. Mae llawer o fenywod yn treulio blynyddoedd a doleri di-rif yn ceisio adfer gwallt afiach neu eu llinell gwallt teneuo. Mae My Natural Hair Extensions yn cynnig cau les Swistir gwydn sydd wedi'u cynllunio i edrych, teimlo, ac ymddangos yn naturiol. Mae gennym gau les i gyd-fynd â phob gwead a gynigiwn. Nid oes angen chwiliwch o gwmpas am y gwead cyfatebol perffaith hwnnw, ac Mae gennym ni yma! Os ydych chi'n estyniadwr, rydyn ni'n argymell yn gryf eich bod chi'n ceisio cau ein les i roi seibiant i'ch seibiant. Bydd eich gwallt yn diolch yn ddiweddarach. Mae hon yn dechneg newydd sy'n eich galluogi i blethu'ch holl wallt naturiol yn ddiogel wrth roi rhith rhan!

100% Gwallt Dynol Cau Afro Kinky

Mae Cau Les yn caniatáu amlochredd steil tra'n amddiffyn iechyd cyffredinol eich gwallt. Gellir cyflawni rhaniad dull rhydd gyda'n cau oherwydd y dwysedd isel. Mae hyn yn creu rhan edrych naturiol pan gaiff ei gymhwyso'n gywir, ac yn y lleoliad cywir, bydd cau les MNHE yn rhoi'r rhith bod y gwallt yn tyfu'n iawn o groen eich pen eich hun Peidiwch ag oedi, amddiffyn eich gwallt rhag gwres eithafol a thrin steil gyda'n cau les gwydn!

 

Maint

8 ", 12", 16 ", 20"

lliw

Naturiol Du

deunydd

100% Gwallt Dynol

Cert siopa
Cael 20% i ffwrdd gyda chod cwpon "20off"